Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan về tình hình XK của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3 cho thấy, từ ngày 1 đến 15-3, Việt Nam đã XK 397 ngàn tấn dầu thô với tổng giá trị XK 171,7 triệu USD.

Theo đó, tính từ đầu năm 2015, Việt Nam XK gần 2 triệu tấn dầu thô với tổng giá trị đạt 851,5 triệu USD.

Như vậy, về số lượng, XK dầu thô nửa đầu tháng 3-2015 đã tăng 167 ngàn tấn, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2014, nhưng chỉ tăng 37% về giá trị với mức 46 triệu USD.

Trong khi đó, tính từ đầu năm đến 15-3, dầu thô XK tăng gần 580 ngàn tấn, tương đương mức tăng 41% về số lượng, nhưng giá trị XK giảm 381 triệu USD, tương đương giảm 31,8% so với cùng kỳ 2014.

Liên quan đến mặt hàng năng lượng, trong nửa đầu tháng 3-2015, Việt Nam XK được 46,5 ngàn tấn than đá với giá trị XK đạt 6,5 triệu USD. Trong khi đó, XK xăng dầu các loại đạt 33,3 ngàn tấn với tổng giá trị 20,5 triệu USD.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch hàng hoá XK của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3-2015 đạt 6,14 tỷ USD, gấp 2,8 lần (tương ứng tăng 3,98 tỷ USD) so nửa cuối tháng 2-2015. Tính đến hết ngày 15-3, kim ngạch XK của cả nước đạt gần 29,06 tỷ USD, tăng 8,4% (tương ứng tăng gần 2,25 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014. 

Nguồn: baohaiquan.vn