Theo số liệu thống kê sơ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 10/2014, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ đạt 23,557 tỷ USD, tăng 4,107 tỷ USD so với cùng kì năm 2013 (19,45 tỷ USD). Trong khi đó trị giá nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam là 5,206 tỷ USD. Như vậy, trị giá xuất siêu của nước ta vào thị trường Hoa Kỳ đã đạt được con số 18,351 tỷ USD.

Tính đến hết tháng 10/2014, dệt may vẫn là mặt hàng có trị giá kim ngạch xuất khẩu vào Hoa Kỳ lớn nhất với kim ngạch đạt 8,17 tỷ USD, tăng 14,2%. Mặt hàng giày dép các loại xuất sang thị trường Hoa Kỳ đạt 2,68 tỷ USD, tăng 25,8%.

Đặc biệt, điện thoại các loại và linh kiện điện thoại xuất sang Hoa Kỳ đạt 1,1 tỷ USD, tăng gấp 2 lần. Riêng trong tháng 10/2014, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất sang Hoa Kỳ cũng tăng đột biến, đạt 189 triệu USD, tăng gấp 2 lần (tương ứng tăng 121 triệu USD). Tính đến hết tháng 10/2014, xuất khẩu của nhóm hàng này sang Hoa Kỳ đạt 1,64 tỷ USD, tăng 41,8%.

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong 10 tháng đầu năm cũng đạt 1,43 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo số liệu, tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt hơn 245,3 tỷ USD, tăng 12,8%, tương ứng tăng gần 27,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 123,83 tỷ USD, tăng 14,1%, tương ứng tăng hơn 15,28 tỷ USD; và nhập khẩu đạt hơn 121,47 tỷ USD, tăng 11,5%, tương ứng tăng gần 12,52 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa trong 10 tháng năm 2014 đạt mức thặng dư hơn 2,36 tỷ USD.

Nguồn: dddn.com.vn