Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Ảrập Xêút vẫn đạt mức tăng trưởng khá trong năm 2013.

Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, so cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ảrập Xêút năm 2013 đạt 1,71 tỷ USD, tăng 14,8%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt giá trị 471,1 triệu USD, giảm 21,4%. Nhập khẩu từ Ảrập Xêút đạt 1.239 triệu USD, tăng 39,8%.

Cơ cấu hàng xuất khẩu xủa Việt Nam sang Ảrập Xêút năm 2013 chủ yếu là các mặt hàng thuộc nhóm máy móc thiết bị, tiêu dùng và nông lâm thủy sản. Đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu cao nhất là mặt hàng máy móc thiết bị với 188,3 triệu USD, tăng 34%; tiếp đến là hàng dệt may đạt 59,7 triệu USD, giảm 7,4%; hàng thủy sản đạt 52,4%, giảm 7,4%; điện thoại và linh kiện đạt 26,7 triệu USD, giảm 87,3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 15,3 triệu USD, tăng 48,5%; sản phẩm từ sắt thép đạt 11,9 triệu USD, giảm 52,8%; chè đạt 5,7 triệu USD, giảm 16,2%; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc đạt 4,5 triệu USD, tăng 36,4%...

Có thể thấy, việc giá trị kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện giảm mạnh đến 184,3 triệu USD, chiếm 39% tổng kim ngạch xuất khẩu, là một trong những nhân tố chính dẫn đến xuất khẩu của Việt Nam sang Ảrập Xêút giảm trong năm 2013.

Về nhập khẩu, mặt hàng có kim ngạch cao nhất trong nhập khẩu của Việt Nam từ Ảrập Xêút các mặt là chất dẻo nguyên liệu đạt 1.055 triệu USD, tăng 36%; tiếp đến là mặt hàng khí đốt hóa lỏng đạt 75,2 triệu USD, tăng 20,7%; sản phẩm hóa chất đạt 54,6 triệu USD, tăng 107,6%; sắt thép các loại đạt 23 triệu USD, tăng 351%; hóa chất đạt 12,9 triệu USD, tăng 153%...Ba mặt hàng nhập khẩu từ Ảrập Xêút có kim ngạch nhập khẩu cao là chất dẻo nguyên liệu, khí đốt hóa lỏng, sắt thép. Đây chủ yếu là nguyên liệu đầu vào của sản xuất trong nước và đang có nhu cầu nhập khẩu cao.

Như vậy, trong quan hệ thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ảrập Xêút năm 2013, Việt Nam nhập siêu đạt giá trị 767,9 triệu USD, chiếm đến 45% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước. Kế hoạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ảrập Xêút năm 2014 là 550 triệu USD, tăng 16,7%.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử