Theo số liệu tổng hợp của Hoa Kỳ, năm 2014 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều Hoa Kỳ - Việt Nam sơ bộ đạt 36,3 tỷ USD. Trong đó Hoa Kỳ xuất sang Việt Nam đạt 5,7 tỷ USD, tăng 13,6%; Hoa Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam đạt gần 30,6 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2013.

Năm 2014 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều Hoa Kỳ - Việt Nam sơ bộ đạt 36,3 tỷ USD. Nguồn: internet

Với số liệu này, năm 2014 Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ lên đến 24,9 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Con số này cao hơn số dự báo của Phòng Thương mại Hoa Kỳ - Amcham dự báo trước đó rằng thặng dư thương mại 23,9 tỷ USD trong đó xuất khẩu từ Hoa Kỳ sang Việt Nam là 5,5 tỷ USD, chiều ngược lại Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ là 29,4 tỷ USD.

Bên cạnh đó, năm 2014, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Hoa Kỳ lên đến gần 10 tỷ USD (9,96 tỷ USD), chiếm thị phần 9,26%, đóng góp 1/3 giá trị xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ.

Số liệu thống kê của Hoa Kỳ cao hơn so với số liệu thống kê của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam. Theo Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, năm 2014 Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ đạt gần 28,7 tỷ USD, và nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 6,3 tỷ USD, thặng dư thương mại 22,4 tỷ USD.

Tham khảo số liệu thống kê của Hoa Kỳ trong quan hệ thương mại với Malaysia, Thái Lan cho thấy Việt Nam thực sự đã vượt Malaysia và Thái Lan để trở thành nhà cung ứng hàng hóa lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á cho Hoa Kỳ. Năm 2014 Thái Lan xuất khẩu sang Hoa Kỳ 27,1 tỷ USD; Malaysia xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ đạt hơn 30,4 tỷ USD.

Nguồn: Theo ncseif.gov.vn