Việt Nam xuất khẩu khoảng 337.18 tấn gạo trong giai đoạn 1/1 đến 13/2/2014, giảm khoảng 55% so với khoảng 744.279 tấn 2 tháng đầu năm 2013, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Giá xuất khẩu trung bình từ đầu năm tới nay đạt khoảng 416 USD/tấn (FOB), giảm khoảng 6% so với mức trung bình 444 USD/tấn (FOB) của 2 tháng đầu năm 2013.

Trong giai đoạn 1-13/2/2014, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 30.000 tấn gạo, giảm khoảng 91% so với khoảng 340.185 tấn trong cả tháng 2/2013, và giảm khoảng 90% so với khoảng 307.000 tấn tháng 1/2014. Giá xuất khẩu trung bình trong nửa đầu tháng 2 là 420 USD/tấn (FOB), giảm khoảng 3% so với khoảng 434 USD/tấn tháng 2/2013, nhưng tăng khoảng 1% so với khoảng 415 USD/tấn tháng 1/2014.

Trong khi đó, giá lúa tại ĐBSCL ở mức 5.550 – 5.600  đồng/kg (khoảng 260 – 262 USD/tấn). Gạo 5% tấm xuất khẩu có giá 7.400 – 7.500 đồng/kg (khoảng 347 – 352 USD/tấn), trong khi gạo 25% tấm giá 7.000 – 7.100 đồng/kg (khoảng 328 – 333 USD/tấn).

T.Hải

Nguồn: Oryza