Qua 8 tháng kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế đạt trên 97,2 tỷ USD với những con số ấn tượng và dự báo lạc quan khi kết thúc năm 2014.

Nếu 4 tháng còn lại đạt được bằng với mức của tháng 8 (trên 13,27 tỷ USD), thì cả năm 2014 sẽ vượt qua mốc 150 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay, vượt xa so với kế hoạch đề ra (145,2 tỷ USD). Xuất khẩu bình quân đầu người (năm trước đạt 1.473 USD, năm nay có thể đạt 1.657 USD), đạt kỷ lục mới.

Đáng chú ý, 8 tháng của 2013 Việt Nam nhập siêu 66 triệu USD; 8 tháng năm nay đã xuất siêu tới 3.071 triệu USD, lớn nhất từ trước tới nay.

Tăng trưởng xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, đạt 15,1%, xuất siêu 12.147 triệu USD (cao gần gấp rưỡi cùng kỳ 8.320 triệu USD).

Khu vực trong nước dù nhập siêu 9.076 triệu USD, song đã có những cố gắng để đẩy mạnh tốc độ xuất khẩu tăng 12,9% (trước đây thường tăng thấp, thậm chí có tháng còn bị giảm).

Mới qua 8 tháng đã có 19 mặt hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, triển vọng cả năm sẽ có 24 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, nhiều hơn năm trước 2 mặt hàng.

Cơ cấu mặt hàng có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng mặt hàng có kỹ thuật-công nghệ cao.

Trong 84 thị trường chủ yếu được thống kê có 25 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD; có 59 thị trường Việt Nam giữ vị thế xuất siêu (13 thị trường xuất siêu trên 1 tỷ USD), số còn lại là nhập siêu.

Tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đều có kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 15 nơi đạt trên 1 tỷ USD; 45 địa bàn xuất siêu, 18 địa bàn nhập siêu.

Nguồn: Chính phủ