(VINANET) – Xuất khẩu cà phê của Brazil vẫn ổn định vào tháng giêng ở mức 2,55 triệu bao so với tháng 12/2013, trong khi xuất khẩu đường lại giảm nhẹ xuống 1,8 triệu tấn, Bộ Thương mại cho biết trong dữ liệu mặt hàng xuất khẩu hàng tháng.

Brazil là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về đường, cà phê, nước cam và có thể vượt Mỹ về sản xuất đậu tương trong mùa vụ này. Trong cuộc khảo sát gần đây của Reuters, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng giêng là 4,06 tỉ USD, tốt hơn so với mức thâm hụt dự kiến 4,6 tỉ USD.

 
Tháng 1/2014
Tháng 12/2013
Tháng 1/2013
 Cà phê(bao 60 kg)
 2,55 triệu
2,52 triệu
2,35 triệu
 Đậu tương (Tấn)
30.600
41.400
300 
 Khô đậu (Tấn)
 901.700
 912.00
616.500
 Dầu đậu tương (Tấn)
65.800
83.601
23.100
 Ngô (Tấn)
2,93 triệu
3,08 triệu
3,37 triệu
 Nước cam (Tấn)
 190.000
 178.300
 204.500
 Đường thô (Tấn)
 1,80 triệu
1,98 triệu
1.73 triệu
 Đường trắng(Tấn)
 334.600
 363.100
 567.100
 Bột giấy (Tấn)
998.500
 935.200
 681.400
 Nhôm(Tấn)
32.200
47.600
49.700
 Quặng sắt (Tấn)
24,7 triệu
31,81 triệu
 24,66 triệu
 Dầu nhiên liệu (Tấn)
 433.000
 661.500
 252.100
 Dầu thô (Tấn)
 1,11 triệu
2,76 triệu
735.600
 Bông (Tấn)
 21.400
45.200
64.900
 Ethanol (Lít)
 192,8 triệu
 96,4 triệu
351,6 triệu
Hòa Phạm
Nguồn: Vinanet/Reuters