(VINANET) – Hiệp hội cà phê quốc gia Anacafe cho biết xuất khẩu cà phê từ Guatemala, nhà sản xuất lớn thứ hai của Trung Mỹ, đã giảm 24,7% trong tháng 12, so với cùng tháng năm trước.

Xuất khẩu từ Guatemala trong tháng 12, tháng thứ 3 của niên vụ 2014/15, đạt tổng cộng 93.191 bao loại 60 kg, giảm so với 123.772 bao đã xuất trong cùng tháng niên vụ 2013/14.

Xuất khẩu cà phê của Guatemala trong ba tháng đầu của niên vụ hiện nay đạt tổng cộng 202.785 bao, giảm khoảng 27% so với cùng kỳ niên vụ trước.

5 nhà sản xuất cà phê lớn của Trung Mỹ cùng với Mexico có một số vụ vừa qua vật lộn với thiệt hại bởi bệnh nấm roya, cũng được biết như bệnh gỉ lá, đã làm giảm sản lượng khắp khu vực này.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters