(VINANET) – Viện cà phê quốc gia IHCAFE cho biết xuất khẩu cà phê từ Honduras, nhà sản xuất hàng đầu của Trung Mỹ, đã tăng 15,9% trong tháng 12 so với cùng tháng niên vụ trước. Xuất khẩu cà phê trong tháng 12 đạt tổng cộng 295.921 bao loại 60 kg.

Xuất khẩu cà phê của Honduras trong ba tháng đầu niên vụ 2014/15 đạt 422.166 bao, tăng 26% so với cùng kỳ niên vụ 2013/14.

Honduras dự kiến xuất khẩu 4,83 triệu bao trong niên vụ hiện nay.

Trong vài vụ vừa qua, việc bùng phát của bệnh nấm roya giết chết cây, cũng được biết như bệnh gỉ lá, đã làm giảm sản lượng khắp khu vực này.

Niên vụ cà phê tại Trung Mỹ và Mexico, các nước này sản xuất khoảng 1/5 sản lượng arabica toàn cầu, hoạt động từ tháng 10 đến tháng 9 năm sau.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters