(VINANET) – Tổng cục Hải Quan cho biết Việt Nam, nhà sản xuất robusta lớn nhất thế giới đã xuất khẩu 210.750 tấn (3,5 triệu bao) cà phê trong tháng 4, giảm 24,3% so với tháng trước.

Xuất khẩu trên mức dự báo của các thương nhân từ 150.000 – 180.000 tấn nhưng dưới ước tính ban đầu 220.000 tấn của chính phủ.

Với khối lượng xuất khẩu trong tháng 4, trong giai đoạn từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014 Việt Nam đã xuất khẩu tới 1,09 triệu tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ một năm trước.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters