(VINANET) – Tổ chức cà phê quốc gia Mexico cho biết xuất khẩu cà phê từ Mexico giảm 12,1% trong tháng 1 so với cùng tháng năm trước.

Xuất khẩu trong tháng này đạt tổng cộng 208.941 bao 60kg, giảm so với 237.617 bao trong cùng tháng niên vụ 2012/13.

Tổng xuất khẩu trong 4 tháng đầu tiên của niên vụ 2013/14 đạt tới 667.310 bao, giảm 27% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Mexico và 5 quốc gia sản xuất cà phê chính của Trung Mỹ tất cả đối phó với sự bùng phát nấm roya, cũng được biết như bệnh gỉ lá, mà đã gây ra giảm sản lượng khắp khu vực này.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters