(VINANET) – Việt Nam, nước sản xuất cà phê robusta hàng đầu thế giới, đã xuất khẩu 80.400 tấn cà phê (tương đương 1,34 triệu bao) trong tháng 11, giảm 34% so với năm ngoái, Cục Hải quan cho biết.

Trong báo cáo hàng tháng của Bộ Tài Chính, tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam 11 tháng tính từ đầu năm đạt 1,17 triệu tấn, (tương đương 19,5 triệu bao), giảm 25,6% so với một năm ngoái.

Theo dự báo của các thương lái, sản lượng cà phê xuất khẩu tháng 10 xung quanh mức 70.000 tấn. Chính phủ đã ước tính tháng 11 sản lượng này là 80.000 tấn.

(Reuters)