Theo thông tin của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) tổng lượng cà phê xuất khẩu trên toàn cầu đạt 9 triệu bao (1bao = 60kg) trong tháng 2, tăng 4,3% so với 8,62 triệu bao cùng kỳ năm trước, do lượng cà phê xuất khẩu từ Việt Nam tăng, và giá cà phê trên thị trường quốc tế tăng.

Trong tháng 2, lượng cà phê xuất khẩu từ Việt Nam tăng 28,2% lên mức 2 triệu bao, lượng cà phê xuất khẩu từ Brasil tăng lên 2,7 triệu bao so với 2,2 triệu bao xuất khẩu tháng 2 năm 2013.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê của Indonesia, nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 3 thế giới, giảm mạnh xuống còn 230 nghìn bao so với 701 nghìn bao của năm trước, xuất khẩu cà phê từ Ấn Độ cũng giảm chút ít xuống 560 nghìn bao so với 590 nghìn bao năm ngoái.

Mặc dù vậy, tổng lượng cà phê xuất khẩu từ Việt Nam, nước xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 thế giới, trong 5 tháng qua chỉ đạt khoảng 7,3 triệu bao so với 9,2 triệu bao cùng kỳ năm trước.

Tổng lượng cà phê Arabica xuất khẩu trong tháng 2 đạt 5,7 triệu bao, tăng 300 nghìn bao so với năm ngoái, xuất khẩu cà phê Robusta 3,25 triệu bao.

Sản lượng cà phê toàn cầu mùa vụ 2012-13 đạt 145,24 triệu bao, tăng 9,8% so với mùa vụ trước./

Bùi Trung Thướng.
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Nguồn: Thị trường nước ngoài