Tháng 1/2014, XK cá tuyết tươi từ Na Uy sang Tây Ban Nha đạt 841 tấn, trị giá 29,1 triệu USD, tăng 383,3% về khối lượng và 356,9% về giá trị so với tháng 1/2013 (174 tấn và 6,4 triệu USD).

XK cá tuyết đông lạnh Na Uy sang Tây Ban Nha đạt 198 tấn, trị giá 5,3 triệu USD, tăng 106,3% về khối lượng và 113,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Tháng 1/2014, tổng XK thủy sản Na Uy sang Tây Ban Nha đạt 6.227 tấn, trị giá 32 triệu USD, tăng lần lượt 34,4% và 26,1% so với tháng 1/2013.

XK từ Na Uy sang Tây Ban Nha tăng là do giá thủy sản thấp hơn bên cạnh đó các tàu khai thác Tây Ban Nha phải ngừng hoạt động trong cả tháng 1 do ảnh hưởng của bão ở phía bắc nước này.

Nguồn: Vasep