Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng giá trị XK cua ghẹ 11 tháng đầu năm 2014 đạt 118,3 triệu USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2013.

Mỹ, EU và Nhật Bản là 3 thị trường đứng đầu về NK nhiều nhất cua ghẹ của Việt Nam, chiếm gần 88,7%. Và càng ngày tỷ trọng XK mặt hàng này sang Mỹ và EU ngày càng tăng, trong khi tỷ trọng XK sang thị trường Trung Quốc và Nhật Bản lại giảm.

Cụ thể, tổng giá trị XK cua ghẹ sang Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2014 đạt hơn 63 triệu USD, tăng hơn 38%. XK các sản phẩm cua ghẹ của Indonesia, Philippines và Việt Nam sang đây đều tăng trưởng. Hiện tại, các sản phẩm cua ghẹ của Việt Nam có mức giá cạnh tranh hơn so với các sản phẩm của Philippines và Indonesia.

Ở thị trường EU, XK cua ghẹ Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2014 cũng tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 23,3 triệu USD. Việt Nam đang dẫn đầu các nước ASEAN về XK cua ghẹ sang đây, đứng ngay sau đó là Indonesia. Các sản phẩm của Việt Nam cũng chủ yếu cạnh tranh với các sản phẩm của Indonesia.

Đối với Nhật Bản, trong năm 2014, XK cua ghẹ của Việt Nam có xu hướng tăng giảm thất thường qua từng tháng. 11 tháng đầu năm 2014, tổng giá trị XK cua ghẹ của Việt Nam sang Nhật Bản đạt hơn 18,4 triệu USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2013.

Indonesia và Việt Nam vẫn là 2 nước dẫn đầu về XK cua ghẹ trong khối ASEAN sang thị trường này. Tuy nhiên, các sản phẩm cua ghẹ của Indonesia gần như chiếm lĩnh thị trường Nhật Bản, với tỷ trọng cao gấp đôi của Việt Nam.

Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo, những tháng đầu năm 2015, XK cua ghẹ của Việt Nam sang các thị trường trên thế giới sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, vấn đề thiếu hụt nguyên liệu trong nước cho hoạt động XK vẫn đang là khó khăn lớn đối với các DN.

Nguồn: baohaiquan.vn