Theo số liệu của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm tháng 1 năm 2015 đạt 48,22 triệu USD, giảm 4,39% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu xuất khẩu trong bảng xuất khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm của Việt Nam, đạt trị giá 31,76 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường Bỉ đứng ở vị trí thứ hai, trị giá 4,21 triệu USD, giảm 52,48% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ ba là thị trường Nhật Bản, trị giá 3,06 triệu USD, giảm 9,78% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2014, xuất khẩu đá quý và kim loại quý sang một số thị trường có mức tăng trưởng: Xuất sang UAE tăng 11,43%; sang Ôxtraylia tăng 7,7%; sang Hàn Quốc tăng 39,09%; Đức tăng 8,63%; sang Thái Lan tăng 29,37%; Tây Ban Nha tăng 12,8%. Thị trường sụt giảm xuất khẩu mạnh nhất là Đài Loan, giảm 62,68% so với cùng kỳ năm 2013.

Tháng đầu năm 2015, những thị trường có mức tăng trưởng xuất khẩu: Xuất sang Hoa Kỳ tăng 16%; sang Hồng Kông tăng 23,11%; sang Hàn Quốc tăng 34,51% so với cùng kỳ năm trước. Những thị trường xuất khẩu còn lại đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu của Tổng cục Hải quan về xuất khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm tháng 1 năm 2015

Thị trường
Tháng 1/2014
Tháng 1/2015

 Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

 
Trị giá (USD)
Trị giá (USD)

 Trị giá

Tổng
50.434.015
48.221.740
-4,39
Hoa Kỳ
27.380.968
31.761.934
+16
Bỉ
8.861.764
4.211.493
-52,48
Nhật Bản
3.401.081
3.068.323
-9,78
UAE
3.256.245
2.897.336
-11,02
Pháp
3.266.043
2.432.451
-25,52
Ôxtrâylia
1.146.644
1.043.042
-9,04
Hồng Kông
590.522
726.968
+23,11
Hàn Quốc
413.069
555.635
+34,51
Đức
335.098
242.039
-27,77
Thái Lan
383.443
164.586
-57,08
Tây Ban Nha
181.207
111.328
-38,56
Anh
97.428
69.916
-28,24
Đài Loan
322.101
40.729
-87,36
 
T.Nga
Nguồn: Vinanet