Leatherbiz cho biết xuất khẩu da sống của Brazil tháng 5/2013 đạt mức cao kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp.

Về trị giá, trong tháng 5/2013, các nhà thuộc da và thương nhân Brazil đã xuất khẩu da thô, bán thành phẩm và thành phẩm đạt trị giá 229,3 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng tháng năm ngoái và tăng 5% so với tháng trước đó.

Về lượng, khối lượng da sống xuất khẩu trong tháng 5 đạt 3,2 triệu, tăng 16,9% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong 5 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu da sống của Brazil đạt gần 1 tỉ USD. Con số chính xác đạt 984,8 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Về khối lượng, xuất khẩu da sống của nước này đạt gần 14,5 triệu trong thời gian này, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, da sống được xuất khẩu bao gồm 54,3% là da thành phẩm, 6,1% là vỏ da (crust); 4,5% da phân tách (split), 34,5% da xanh ướt và 0,6% da muối.

Lefaso