Các thợ thuộc da và thương gia Brazil cho biết xuất khẩu nguyên liệu, sản phẩm sơ chế và da sống của nước này đạt tháng cao kỷ lục thứ hai liên tiếp, trị giá 229,3 triệu USD trong tháng 5/2013, tăng 16,8% so với cùng tháng năm ngoái và tăng 5% so với tháng 4/2013.

Khối lượng da sống xuất khẩu trong tháng này đạt 3,2 triệu, tăng 16,9% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong 5 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu da sống của Brazil đạt 984,8 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Về khối lượng, xuất khẩu trong thời gian này đạt gần 14,5 triệu tấn, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Về sản phẩm, 54,3% là da thành phẩm, 6,1% vỏ da, 4,5% da phân tách (split), 34,5% da xanh ướt (wet blue) và 0,6% da muối (salted).

Lefaso

Nguồn: Internet