Số liệu sơ bộ của Phòng ngoại thương – Bộ phát triển, công nghiệp và ngoại thương Brazil (MDIC) cho biết, kim ngạch xuất khẩu da thuộc của nước này trong tháng 4/2014 đạt 254 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu da sống và da của Brazil đạt 958,6 triệu USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

José Fernando Bello, giám đốc điều hành của Trung tâm công nghiệp thuộc da Brazil (CICB) cho biết, những con số tích cực liên quan đến xuất khẩu da Brazil là do giá sản phẩm trên quy mô toàn cầu, đặc biệt do da mới trong một số ngành công nghiệp tăng. Theo Bello, sự gia tăng nhận thức của người dân đối với chất lượng da như là một nguyên liệu thực trên toàn thế giới, thực tế, ảnh hưởng đến người tiêu dùng mới tham gia vào thị trường da.

Kim ngạch xuất khẩu da chiếm 1,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu tất cả các sản phẩm, thặng dư của Brazil đạt 506 triệu USD, thâm hụt lũy kế giảm xuống còn 5,57 tỉ USD.

Nguồn: Lefaso