VINANET - Xuất khẩu đậu tương toàn cầu có nguy cơ giảm trong quý III/2013 do những người nông dân tại Argentian có thể nắm giữ đậu tương, trong bối cảnh không bằng lòng về thuế xuất khẩu và tỉ giá hối đoái, Oil World cho biết.

Ước tính xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 7-9 có thể giảm 500.000 tấn đến 1 triệu tấn. Oil World dự báo xuất khẩu hạt có dầu toàn cầu sẽ tăng lên 20,9 triệu tấn trong 3 tháng so với 20,6 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Những người nông dân tại Argentina đã phản đối mức thuế xuất khẩu đậu tương 32% cũng như tỉ giá hối đoái chính thức “không thực sự thấp” đối với đồng peso trong mấy tuần gần đây, Oil World cho biết. Xuất khẩu của nước này trong tháng 6 đạt 1,1 triệu tấn, ít hơn so với dự kiến.

“Có một nguy cơ mà xuất khẩu đậu tương toàn cầu sẽ giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9”, Oil World cho biết. “Nhân tố chính là Argentina, do xuất khẩu trong tháng 6 giảm so với dự kiến”.

Oil World dự báo xuất khẩu đậu tương Argentina sẽ tăng lên 4,5 triệu tấn trong quý III/2013 so với 2,9 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, và cho biết con số này có thể giảm. “Nông dân giảm bán và xuất khẩu tại các cảng hiện tại chậm đã làm cho xuất khẩu đậu tương Argentina ở mức tương đối thấp”, Oil World cho biết. “Có một nguy cơ cao mà xuất khẩu thực tế trong quý III/2013 sẽ thấp hơn chúng tôi giả định”.

Brazil dự kiến xuất khẩu 11,5 triệu tấn đậu tương trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tăng so với 8,2 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó xuất khẩu đậu tương của Mỹ đạt 2,4 triệu tấn so với 6,7 triệu tấn năm 2012.

Triển vọng xuất khẩu của Mỹ “rất thấp” đạt 900.000 tấn trong tháng 7 và tháng 8, trước khi tăng xuất khẩu trong tháng 9 lên 1,45 triệu tấn, Oil World cho biết.

Bloomberg