Trích dẫn nguồn từ một báo cáo của IRNA, Zawya cho rằng trong 11 tháng đầu năm theo niên lịch năm ngoái của Iran (từ 20/3/2012 đến 18/2/2013), trị giá xuất khẩu hàng dệt may của Iran đã tăng đến 644 triệu USD, tương đương mức tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, trong giai đoạn 11 tháng, tổng giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Iran (bao gồm cả thảm dệt tay) tăng đến 1,08 tỷ USD.

Trị giá xuất khẩu hàng sợi chăn n đến 106 % tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những sản phẩm khác như nguyên vật liệu làm sàn nhà, hàng may mặc sợi những sản phẩm dệt may chính được xuất khẩu trong kỳ.

Có khoảng 9.660 đơn vị tham gia sản xuất hàng dệt may Iran, chiếm khoảng 11% tổng số các xí nghiệp công nghiệp trong nước.

Ngành dệt may ở Iran chiếm khoảng 300.000 lao động, tức là khoảng 13% tổng số lao động công nghiệp ở Iran.

Reuters