Theo số liệu thống kê Hải quan, tổng xuất khẩu hàng dệt may Trung Quốc trong tháng 3/ 2013 đạt 16,7 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 3 này, trị giá xuất khẩu của các mặt hàng sợi, vải những sản phẩm liên quan đạt 7,5 tỷ USD, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trị giá hàng may mặc phụ tùng hàng may mặc chiếm 9,22 tỷ USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị tích lũy của hàng dệt may xuất khẩu trong quý đầu năm 2013 đạt 57,88 tỷ USD, với mức tăng mạnh lên đến 15,7%, cao hơn gần 13 đơn vị so với mức đạt được trong cùng kỳ năm 2012. Tổng giá trị xuất khẩu của sợi, vải những sản phẩm liên quan trong giai đoạn này đạt 22,57 tỷ USD, tăng 10,4% so với năm ngoái. Giá trị xuất khẩu của hàng may mặc phụ tùng hàng may mặc đạt 35,3 tỷ USD, tăng 19,4% so với năm 2012.

Reuters