Theo số liệu thống kê, trong năm 2014, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 23,60 triệu USD, tăng 11,12% so với năm 2013.

Đối tác chính nhập khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam là UAE, trị giá 3,63 tỷ USD, tăng 6,11% so với năm trước, chiếm 15,3% tổng trị giá xuất khẩu. Tiếp đến là thị trường Áo, trị giá 1,73 tỷ USD, tăng 9,84%; đứng thứ ba là thị trường Hoa Kỳ, thu về 1,53 tỷ USD, tăng 105,02% so với năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang một số thị trường có mức tăng trưởng mạnh: xuất sang Indonêsia tăng 29,2%; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 66,84%; xuất sang Hàn Quốc tăng 48,95%; xuất sang Arập xêút tăng 167,17%; xuất sang Côlômbia tăng 156,27%; xuất sang Nhật Bản, tăng 129,43%. Thị trường có mức tăng mạnh nhất là Arập xêút tăng 182,36% so với năm trước.

Một số thị trường có mức sụt giảm xuất khẩu: Đức giảm 12,38%; xuất sang Anh giảm 9,43%; ấn Độ giảm 3,93%; Hồng Kông giảm 9,57%; sang Nga giảm 14,19%; xuất sang Malaysia giảm 25%; xuất sang Trung Quốc giảm 18,02%; xuất sang Mêhicô giảm 14,71%; xuất sang Newzilân giảm 4,54%; xuất sang xlôvakia giảm 53,33%; sang Campuchia giảm 78,19% so với năm trước.

Đáng chú ý, dù giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện lớn nhưng theo đánh giá chung, chủ yếu vẫn là do đóng góp chủ yếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện cho điện thoại di động của Việt Nam đạt khoảng 21,5 tỷ USD thì riêng Samsung đã chiếm tới 20 tỷ USD.

Số liệu của Tổng cục hải quan về xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện năm 2014

Thị trường
Năm 2013
Năm 2014

Tăng giảm so với năm trước (%)

 
Trị giá (USD)
Trị giá (USD)
Trị giá
Tổng
21.244.089.659
23.606.589.636
+11,12
UAE
3.424.426.108
3.633.689.194
+6,11
Áo
1.575.098.643
1.730.037.204
+9,84
Hoa Kỳ
752.846.630
1.543.510.399
+105,02
Đức
1.546.440.279
1.355.023.209
-12,38
Anh
1.243.134.769
1.125.888.509
-9,43
Italia
950.743.359
1.063.102.427
+11,82
Pháp
810.445.278
932.990.711
+15,12
Ấn Độ
926.004.613
889.598.704
-3,93
Indonêsia
654.415.681
845.500.368
+29,2
Hồng Kông
888.080.228
803.083.602
-9,57
Tây Ban Nha
573.431.570
718.730.754
+25,34
Thổ Nhĩ Kỳ
424.993.420
707.523.219
+66,48
Thái Lan
692.382.833
687.467.635
-0,71
Nga
785.595.595
674.146.518
-14,19
Hà Lan
639.050.588
612.314.699
-4,18
Braxin
232.701.369
526.761.764
+126,37
Thụy Điển
483.612.270
518.060.014
+7,12
Malaysia
654.759.993
491.079.209
-25
Namphi
461.853.677
444.488.584
-3,76
Ôxtrâylia
460.473.180
438.184.956
-4,84
Trung Quốc
506.754.758
415.432.525
-18,02
Đài Loan
467.812.679
353.609.523
-24,41
Hàn Quốc
217.869.307
324.519.317
+48,95
Singapore
327.567.092
291.550.762
-11
Phillippin
150.283.530
156.062.809
+3,85
Mêhicô
138.473.338
118.110.624
-14,71
Bồ Đào Nha
104.489.929
115.478.412
+10,52
Ucraina
91.930.831
105.231.687
+14,47
Newzilân
93.079.559
88.856.675
-4,54
Côlômbia
30.212.538
77.425.060
+156,27
Ảrập xêút
26.670.591
75.307.677
+182,36
Nhật Bản
20.020.935
45.934.666
+129,43
Xlôvakia
53.332.639
25.423.054
-52,33
Campuchia
13.610.511
2.967.978
-78,19
 
T.Nga
Nguồn: Vinanet