Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam.

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 4 đạt khoảng 20.000 tấn với giá trị 132 triệu USD.

Lượng điều xuất khẩu tháng 4 đã đưa khối lượng xuất khẩu mặt hàng này 4 tháng đạt 73.000 tấn, trị giá 456 triệu USD, tăng 14,5% về khối lượng và tăng 15,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Theo Bộ Nông nghiệp, điều xuất khẩu được giá hơn, giá xuất khẩu bình quân 3 tháng đạt 6.182 USD/tấn, tăng 1,76% so với cùng kỳ năm 2013.

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm lần lượt 28,44%, 20,01% và 9,12% tổng giá trị xuất khẩu.

Theo dự báo của Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), xuất khẩu điều năm 2014 sẽ đạt khoảng 180.000 tấn điều nhân, với kim ngạch 1,8 tỷ USD, cộng thêm các mặt hàng dầu vỏ hạt điều và sản phẩm chế biến sâu thì giá trị toàn ngành có thể đạt khoảng 2,2 tỷ USD.

Nguồn: VOV online