(VINANET) - Tổng xuất khẩu gạo Pakistan trong tài khóa 2012-2013 (tháng 7/2012-6/2013) đạt khoảng 3,1 triệu tấn, giảm khoảng 14% so với khoảng 3,62 triệu tấn tài khóa trước đó. Kim ngạch xuất khẩu gạo trong tài khóa 2012-2013 đạt 1,98 tỷ USD, thấp hơn mục tiêu 2 tỷ USD và giảm khoảng 1% so với khoảng 2 tỷ USD năm trước.

Theo số liệu tạm thời từ Cục Thống kê Pakistan(PBS), xuất khẩu gạo tài khóa 2012-2013 giảm chủ yếu do xuất khẩu loại basmati giảm 35% xuống 593.257 tấn. Thu nhập từ xuất khẩu gạo basmati trong tài khóa 2012/13 giảm xuống khoảng 608 triệu USD, giảm khoảng 25% so với tài khóa trước đó.

Xuất khẩu gạo phi basmati trong tài khóa 2012-2013 đạt khoảng 2,5 triệu tấn, giảm khoảng 7% so với các năm trước. Tuy nhiên, doanh thu từ xuất khẩu gạo phi basmati vào khoảng 1,37 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Các thương gia Pakistan cho biết xuất khẩu gạo giảm chủ yếu do bị cạnh tranh với Ấn Độ và thiếu sự nghiên cứu cũng như hỗ trợ của chính phủ.

(T.H – Oryza)