(VINANET) Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang các thị trường 2 tháng đầu năm 2015 đạt 492.984 tấn, thu về 226,1 triệu USD, giảm 37,71% về lượng và giảm 39,06% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2014. Riêng tháng 2, xuất khẩu gạo đạt 174.796 tấn, thu về 76,1 triệu USD, giảm 46,3% về lượng và giảm trên 50% về kim ngạch so với tháng 1/2015. Giá xuất khẩu gạo trung bình 2 tháng đầu năm đạt 452 USD/tấn (FOB), tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất các loại gạo của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm,với 117.360 tấn, tương đương 47,26 triệu USD (chiếm 23,8% về lượng và chiếm 20,9% tổng kim ngạch); bên cạnh đó là một số thị trường cũng đạt kim ngạch trên 10 triệu USD như: Gana 30,36 triệu USD; Bờ Biển Ngà 22,28 triệu USD; Malaysia 13,57 triệu USD; Singapore 10,54 triệu USD.

Xuất khẩu gạo trong 2 tháng đầu năm nay mặc dù sụt giảm cả về lượng và kim ngạch nhưng vẫn có một số thị trường đạt mức tăng trưởng mạnh, đáng chú ý là xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà tăng tới 524,6 lần về số lượng (tức 52.360%) và tăng 333,48 lần về kim ngạch (tức 33.247%) so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, xuất khẩu cũng tăng mạnh ở một số thị trường như: Gana (tăng 107,62% về lượng và tăng 114,53% về kim ngạch), Nga (tăng 747,8% về lượng và tăng 628,83% về kim ngạch), Ucraina (tăng 1512,45% về lượng và tăng 1152,52% về kim ngạch), Ba Lan (tăng 142,86% về lượng và tăng 144,61% về kim ngạch), Angieri (tăng 106,8% về lượng và tăng 121,39% về kim ngạch).

Tại thị trường trong nước, những ngày cuối tháng 3, giá lúa khô tại kho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) loại thường dao động từ 5.150 – 5.250 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.400 – 5.500 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.600 – 6.700 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.250 – 6.350 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.500 – 7.600 đồng/kg, gạo 15% tấm 7.250 – 7.350 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.000 – 7.100 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Tính đến ngày 11/3/2015, theo số liệu của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân 2014-15 khoảng 1,557 triệu ha/1,565 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch ước khoảng 810.000 ha với năng suất khoảng 6,7-6,8 tấn/ha, sản lượng khoảng 5,46 triệu tấn lúa.

Số liệu của TCHQ xuất khẩu gạo 2 tháng năm 2015

 

Thị trường

2T/2015

2T/2014

2T/2015 so với 2T/2014(%)

Lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng

   

Trị giá

 

Tổng cộng

       492.984

       226.095.581

       791.437

       370.997.328

-37,71

-39,06

Trung Quốc

        117.360

          47.255.885

        206.847

          89.083.085

-43,26

-46,95

Gana

          53.018

          30.364.612

          25.536

          14.154.339

+107,62

+114,53

Bờ biển Ngà

          48.788

          22.284.323

                 93

                 66.824

+52360,22

+33247,78

Malaysia

          30.223

          13.571.375

          14.896

            9.022.462

+102,89

+50,42

Singapore

          20.029

          10.539.892

          24.106

          12.234.021

-16,91

-13,85

Hồng Kông

          14.445

            8.325.066

          22.704

          14.156.558

-36,38

-41,19

Nga

          19.050

            7.802.525

            2.247

            1.070.558

+747,80

+628,83

Philippines

          17.700

            7.226.225

        378.514

        174.913.248

-95,32

-95,87

Hoa Kỳ

            5.536

            3.606.074

            4.770

            3.221.995

+16,06

+11,92

Tiểu vương Quốc Ả Rập thống nhất

            3.978

            2.383.395

            3.096

            2.024.184

+28,49

+17,75

Nam Phi

            4.472

            1.848.944

            3.314

            1.405.723

+34,94

+31,53

Ucraina

            4.144

            1.667.085

               257

               133.098

+1512,45

+1152,52

Đài Loan

            2.777

            1.402.076

            3.181

            1.931.658

-12,70

-27,42

Brunei

            1.402

               759.464

            1.481

               943.993

-5,33

-19,55

Indonesia

            1.550

               667.250

            1.400

               721.000

+10,71

-7,45

Hà Lan

            1.221

               593.281

               735

               374.281

+66,12

+58,51

Australia

               955

               559.949

               897

               626.456

+6,47

-10,62

Ba Lan

               884

               497.040

               364

               203.200

+142,86

+144,61

Angieri

            1.125

               488.750

               544

               220.763

+106,80

+121,39

Chi Lê

            1.058

               440.867

                 -  

                        -  

*

*

Angola

               481

               297.107

               561

               306.261

-14,26

-2,99

Thổ Nhĩ Kỳ

               400

               225.446

               926

               483.234

-56,80

-53,35

Senegal

               287

               182.078

                 -  

                        -  

*

*

Tây BanNha

               111

                58.046

               194

               139.968

-42,78

-58,53

Pháp

                 46

                 23.920

                 69

                 59.934

-33,33

-60,09

I rắc

                 26

                 20.423

                 -  

                        -  

*

*

Thủy Chung

Nguồn: Vinanet