(VINANET) Tính đến cuối tháng 1/2015, Việt Nam đã xuất khẩu 325.621 tấn gạo, trị giá 153,23 triệu USD (giảm 11,72% về lượng và giảm 12,86% về kim ngạch so với tháng 1/2014).

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu trong tháng 1-2015 đạt 376 USD/tấn (so với cùng kỳ năm 2014 là 401 USD/tấn, giảm 6,3%); loại 25% tấm xuất khẩu đạt 349 USD/tấn (so với cùng kỳ năm 2014 là 380 USD/tấn, giảm 8,1%).

Gạo 5% tấm tại Việt Nam kết thúc tháng 1 với mức giá khoảng 360 USD/tấn, giảm khoảng 6% so với tháng 12/2014 và giảm khoảng 11% so với một năm trước.

Trong tháng 1, Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu gạo của Việt Nam với 71 nghìn tấn, tăng 9,44% so với cùng kỳ năm 2014. Thị trường tiếp theo là Ghana đạt 45 nghìn tấn, tăng 390% lần so với tháng 1 năm 2014.

Đáng chú ý nhất là xuất khẩu gạo sang thị trường Bờ biển Ngà tháng 1 đã có sự giá tăng đột biến, về lượng tăng tới 521 lần và về kim ngạch cũng tăng tới 331 lần (đạt 48.500 tấn, tương đương 22,13 triệu USD). Bên cạnh đó là một số thị trường cũng đạt mức tăng cao như: xuất sang Gana tăng 390% về lượng và tăng 346% về kim ngạch; sang Nga tăng 225% về lượng và tăng 206% về kim ngạch; Hà Lan tăng 485% về lượng và tăng 402% về kim ngạch.

Trong tháng 1, kết quả xuất khẩu gạo đạt thấp so với mục tiêu đề ra. Vì vậy, Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thị trường, xây dựng các giải pháp, xúc tiến thương mại cụ thể với từng thị trường theo hướng giữ vững và khai thác tối đa cơ hội của các thị trường tập trung, thị trường lớn, khôi phục các thị trường thương mại gạo truyền thống và từng bước phát triển thị trường mới.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý gia hạn cho phép một số đơn vị thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Bắc được sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Tổng Công ty để xuất khẩu gạo qua biên giới cho đến hết năm 2015.

Các chuyên gia đã kêu gọi chính phủ Việt Nam phát triển một thương hiệu quốc gia cho gạo Việt Nam để tăng khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường thế giới, mặc dù Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới nhưng khả năng cạnh tranh của Việt Nam còn thấp so với Thái Lan và Ấn Độ.

Số liệu của TCHQ về xuất khẩu gạo tháng 1/2015

 

Thị trường

 

T1/2015

T1/2014

T1/2015 so với T1/2014(%)

Lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

                  325.621

          153.226.801

                  368.867

           175.832.182

-11,72

-12,86

Trung Quốc

                    71.137

             29.317.338

                    65.001

             28.205.995

+9,44

+3,94

Gana

                    45.269

             25.662.993

                      9.238

               5.748.915

+390,03

+346,40

Bờ biển Ngà

                    48.500

             22.125.303

                           93

                    66.824

+52050,54

+33009,82

Malaysia

                    15.824

               7.466.406

                      8.457

               5.224.479

+87,11

+42,91

Singapore

                    12.775

               6.809.271

                      9.718

               5.331.440

+31,46

+27,72

Hồng Kông

                      9.376

               5.516.617

                    11.275

               7.098.051

-16,84

-22,28

Nga

                      6.300

               2.814.600

                      1.936

                  918.849

+225,41

+206,32

Hoa Kỳ

                      3.586

               2.353.470

                      2.807

               1.850.633

+27,75

+27,17

Philippines

                      3.800

               1.634.000

                  203.618

             94.133.906

-98,13

-98,26

Nam Phi

                      3.176

               1.295.362

                      2.215

                  930.975

+43,39

+39,14

Tiểu vương Quốc Ả Rập thống nhất

                      1.473

                  896.862

                      1.712

               1.143.271

-13,96

-21,55

Brunei

                      1.402

                  759.464

                         751

                  489.693

+86,68

+55,09

Đài Loan

                      1.344

                  687.996

                      1.861

               1.079.442

-27,78

-36,26

Ucraina

                      1.496

                  629.210

 

 

*

*

Indonesia

                      1.150

                  529.650

                      1.400

                  721.000

-17,86

-26,54

Angola

                         481

                  297.107

                         435

                  224.991

+10,57

+32,05

Australia

                         425

                  296.461

                         463

                  316.107

-8,21

-6,21

Hà Lan

                         585

                  296.145

                         100

                    59.000

+485,00

+401,94

Thổ Nhĩ Kỳ

                         350

                  190.100

                         375

                  212.875

-6,67

-10,70

Chi Lê

                         425

                  172.625

 

 

*

*

Senegal

                         238

                  154.375

                      1.170

                  520.650

-79,66

-70,35

Tây BanNha

                           89

                    47.186

                           47

                    25.705

+89,36

+83,57

Irắc

                           26

                    20.423

 

 

*

*

Thủy Chung

Nguồn: Vinanet