Hai tháng đầu năm xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 421.202 tấn, giảm 34% so với 637.756 tấn cùng kỳ năm 2014, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Về giá trị, xuất khẩu gạo trong 2 tháng đầu năm 2015 đạt 190.539 triệu USD (FOB), giảm 30,6% so với 274.636 triệu USD cùng kỳ 2014.

Giá xuất khẩu gạo trung bình đến thời điểm hiện tại của năm đạt 452 USD/tấn (FOB), tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 2, xuất khẩu gạo đạt 200.814 tấn, giảm 39% so với 330.501 tấn tháng 2/2014 và giảm 9% so với 220.388 tấn trong tháng 1/2015.

Cũng theo số liệu của VFA, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.200-5.300 đ/kg, lúa dài khoảng 5.500-5.600 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.600-6.700 đ/kg tùy từng địa phương, gạonguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.350-6.450 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.450-7.550 đ/kg, gạo 15% tấm 7.250-7.350 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 6.950-7.050 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

Tính đến ngày 05/03/2015, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân 2014-2015 khoảng 1,557 triệu ha/1,565 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch ước khoảng 750.000 ha với năng suất khoảng 6,7-6,8/ha, sản lượng khoảng 5,062 triệu tấn lúa.

Nguồn: gafin.vn