Sau khi bắt đầu năm với hạn ngạch xuất khẩu chỉ với 267.000 con, xuất khẩu gia súc phía bắc Indonesia đang hướng tới gần 400.000  con sang các thị trường chủ yếu trong năm, sau khi đưa ra giấy phép bổ sung vào cuối năm.

Trong 10 tháng đầu năm 2013, Darwin đã xuất khẩu 267.000 đầu gia súc, và ước tính có đến 100.000 gia súc có thể được xuất khẩu trong 2 tháng cuối cùng của năm theo giấy phép mới được đưa ra vào cuối tháng 10. Tổng số gia súc xuất khẩu từ Australia trong 10 tháng đầu năm 2013 đạt 650.410 gia súc.

Australia đã từng có những năm xuất khẩu động vật sống lớn nhất về khối lượng là năm 2002 (971.880 gia súc); 2009 (954.143 gia súc) và năm 1997 (948.063 gia súc). Ngoài Darwin, những cảng xuất khẩu lớn nhất từ Australia trong năm nay là Fremantle (117.338 gia súc); Portland (81.650 – một kỷ lục); Broome (64.491 gia súc); Wyndham (25.647 gia súc) Townsville (24.844 gia súc) và Port Adelaide (21.066 gia súc); Karumba (11.543 gia súc); Brisbane (10.709 gia súc) và Port Hedland (8.300 gia súc).

Lefaso