Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may, quần áo, túi xách, giày dép, đồ chơi, đồ nội thất, 7 loại sản phẩm nhựa cần nhiều lao động trong nửa đầu năm 2013 đạt 210,02 tỉ USD, tăng 12,6%, cao hơn 2,2% so với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu Hải quan công bố mới đây cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 6 đạt 321,51 tỉ USD, giảm 2% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu và xuất khẩu giảm 0,7% và 3,1% theo thứ tự lần lượt. Xuất khẩu đạt giá trị tối thiểu 44 tháng kể từ tháng 10/2009. Thặng dư thương mại đạt 169,34 tỉ NDT (tương đương 27,13 tỉ USD), giảm 14 USD. Trong nửa đầu năm 2013, kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 1.997.690.000.000 USD, tăng 8,6%.

Lefaso