Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Băngladesh trong 5 tháng đầu năm 2014 đạt 310,06 triệu USD, tăng 62,36% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù giữa Việt Nam và Bangladesh có nhiều điểm tương đồng trong cơ cấu sản xuất hàng xuất khẩu tuy nhiên vẫn còn nhiều lĩnh vực ngành hàng có thể bổ sung cho nhau từ hàng hoá phục vụ sản xuất tới tiêu dùng dân sinh.

Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng sang Băngladesh như: xơ, sợi dệt các loại; hàng dệt may; nguyên phụ liệu, dệt, may da giày; sắt thép các loại; sản phẩm từ chất dẻo; chất dẻo nguyên liệu; sản phẩm từ cao su…

Mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất sang thị trường này là clanhker và xi măng, trị giá 163,88 triệu USD, chiếm 52,1% tổng trị giá xuất khẩu. Đứng thứ hai là mặt hàng sắt thép các loại, trị giá 22,15 triệu USD, tăng 513,41% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ ba là mặt hàng xơ, sợi dệt các loại, trị giá 16,06 triệu USD, tăng 15,27% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung trong 5 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Bangladesh đều tăng trưởng mạnh, chỉ có hai mặt hàng sụt giảm xuất khẩu là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 42,44% và sản phẩm từ chất dẻo giảm 2,05% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu hải quan về xuất khẩu hàng hóa sang Băngladesh 5 tháng đầu năm 2014

Mặt hàng XK
5Tháng/2013
5Tháng/2014
Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)
 
Trị giá (USD)
Trị giá (USD)
 Trị giá
Tổng
193.458.620
314.106.456
+62,36
Clanhke và xi măng
 
163.884.236
 

Sắt thép các loại

3.612.304
22.158.327
+513,41
Xơ, sợi dệt các loại
13.936.813
16.064.625
+15,27
Hàng dệt may
11.150.242
11.373.981
+2,01
Nguyên phụ liệu, dệt, may, da giày
5.161.315
7.358.989
+42,58

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

5.686.375
3.285.848
-42,22
Chất dẻo nguyên liệu
1.238.913
3.197.066
+158,05
Sản phẩm từ chất dẻo
2.643.114
2.588.949
-2,05
Thức ăn gia súc và nguyên liệu
 
1.718.233
 
Sản phẩm từ cao su
1.277.089
1.393.159
+9,09
T.Nga
Nguồn: Vinanet