Việt Nam hiện chiếm 30% sản lượng hồ tiêu sản xuất của thế giới và chiếm 50% lượng hồ tiêu xuất khẩu trên thị trường.

Việt Nam hiện chiếm 30% sản lượng hồ tiêu sản xuất của thế giới và chiếm 50% lượng hồ tiêu xuất khẩu trên thị trường, do đó, Việt Nam ảnh hưởng được giá bán mặt hàng này, mặt hàng hồ tiêu hiện đang ở mức giá cao, có lợi cho người trồng hồ tiêu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN – PTNT) trong 8 tháng của năm 2014, Việt Nam đã xuất khẩu được 126.000 tấn hồ tiêu, giá trị thu về là 926 triệu đô la Mỹ, tăng gần 24% về giá trị và 38% về lượng. Như vậy, chỉ trong vòng 8 tháng, giá trị thu về tương đương của cả năm 2013.

Trong đó, Hoa Kỳ, Đức, UAE, Hà Lan, Ấn Độ là những nhà nhập khẩu chính của Việt Nam. Tại thị trường EU, hồ tiêu chủ yếu được nhập vào Hà Lan và Đức sau đó được phân phối tiếp sang các thị trường khác. Việt Nam đã vượt xa Brazil, Indonesia, Ấn Độ để là nhà cung cấp số 1 tại thị trường này. 

Nguồn: Thị trường nước ngoài