Theo Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 9 ước đạt 2,76 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu 9 tháng năm 2014 lên 22,66 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng qua, xuất khẩu gạo đạt 5,02 triệu tấn và 2,29 tỷ USD, giảm 5,2% về khối lượng, và giảm 1,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Đáng chú ý nhất là thị trường Philippines có sự tăng trưởng đột biến trong 8 tháng qua với mức tăng gấp 3,06 lần về khối lượng và gấp 3,1 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu cà phê ước đạt 1,35 triệu tấn và giá trị 2,81 tỷ USD, tăng 31,9% về khối lượng và tăng 27,9% về giá trị. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm giảm 3,59%. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam.

Đối với xuất khẩu thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản 9 tháng năm 2014 đạt 5,65 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2013. Hoa Kỳ vẫn duy trì vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, tiếp đến là Nhật Bản. Trong 8 tháng năm 2014, xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường khác đều tăng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc...

9 tháng qua, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cũng mang về ước giá trị đạt 4,41 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2013. Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 8 tháng đầu năm sang hầu hết các thị trường chính đều tăng, ngoại trừ thị trường Trung Quốc giảm. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản là 3 thị trường nhập khẩu gỗ lớn nhất của Việt Nam.

 Nguồn: Báo Hải quan