(VINANET) - Với kim ngạch nhập khẩu phân bón trong quý I/2014 là 774,9 nghìn tấn, trị giá 250,6 triệu USD thì ngược lại trong thời gian này Việt Nam cũng xuất khẩu được 265,3 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá 94,3 triệu USD, giảm 17,9% về lượng và giảm 28% về trị giá so với quý I/2013.

Việt Nam xuất khẩu phân bón sang 8 thị trường trên thế giới, trong đó Cămpuchia là thị trường có lượng phân bón xuất khẩu cao nhất, 77,3 nghìn tấn, chiếm 29,1% tổng lượng phân bón xuất khẩu.

Thị trường có lượng xuất lớn thứ hai sau Cămpuchia là Hàn Quốc với 47,3 nghìn tấn, chiếm 18%. Kế đến là Philippin 34,7 nghìn tấn, chiếm 13%.

Tính chung, lượng phân bón xuất khẩu của Việt Nam sang ba thị trường kể trên chiếm trên 60% tổng lượng phân bón xuất khẩu, với tổng lượng xuất là 159,9 nghìn tấn.

Ngoài ba thị trường chính kể trên, Việt Nam xuất khẩu phân bón sang các thị trường khác nữa như: Malaixia, Thái Lan, Lào, Nhật Bản và Đài Loan với lượng xuất lần lượt 27,6 nghìn tấn, đạt 8,8 triệu USD; 14,1 triệu USD đạt 5,4 triệu USD; 6,6 nghìn tấn đạt 3 triệu USD; 2,7 nghìn tấn, đạt 836,2 nghìn USD và 2,6 nghìn tấn, trị giá 956,7 nghìn USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu phân bón 3 tháng 2014

ĐVT: lượng(tấn); Trị giá (USD)

 Thị trường
 
Xuất khẩu 3T/2014
Lượng
Trị giá
Tổng
265.350
94.383.655
Cămpuchia
77.310
29.706.375
Hàn Quốc
47.914
14.004.246
Philipin
34.700
12.440.550
Malaixia
27.688
8.867.987
Thái Lan
14.138
5.402.456
Lào
6.695
3.013.379
Nhật BẢn
2.727
836.285
Đài Loan
2.677
959.734

Được biết, trong quý I/2014, Công ty CP phân bón Bình Điền xuất khẩu đạt 6,5 triệu USD, giảm 4,5%; Công ty CP phân bón miền Nam xuất khẩu đạt 2,98 triệu USD, giảm 20%; Công ty CP phân bón và Hóa chất Cần Thơ xuất khẩu đạt 4,7 triệu USD, giảm 14% so với năm 2013.

NG.Hương

Nguồn: Vinanet