Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 05 nước thuộc khu vực Bắc Phi tăng mạnh, chiếm tới 28% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang châu Phi 55 nước.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang Ai Cập đạt 354,3 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm thủy sản đạt 67,7 triệu USD, xơ, sợi dệt các loại 42,2 triệu USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 15,6 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng 17,2 triệu USD, hàng dệt, may 4,8 triệu USD, sắt thép các loại 1,8 triệu USD...

Kim ngạch xuất khẩu sang An-giê-ri đạt 229,2 triệu USD, tăng 51% trong đó điện thoại các loại và linh kiện chiếm 86,8 triệu USD, cà phê 83,2 triệu USD, gạo 15,6 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu sang Ma-rốc đạt 138 triệu USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2013. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là điện thoại và linh kiện, cà phê, hàng hải sản, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tàu thuyền các loại, hàng dệt may, sợi, giày dép, lưới đánh cá, hóa chất, hạt tiêu...

Kim ngạch xuất khẩu sang Tuy-ni-di đạt 46 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2013 với các mặt hàng xuất khẩu chính là cà phê, hải sản, hạt tiêu, hạt điều, điện thoại, sắt thép....

 Kim ngạch xuất khẩu sang Lybia đạt 27,7 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chính gồm nguyên phụ liệu thuốc lá, hải sản, bánh kẹo, hạt điều, hạt tiêu, máy tính và sản phẩm điện tử, hàng dệt may, cà phê, bao túi.

Một số địa chỉ hữu ích:

1. Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước Cộng hoà An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

Địa chỉ : 30, Chénoua – Hydra – Alger – Algérie

Văn phòng : 00213 (0) 21 60 88 43

Lãnh sự : 00213 (0) 21 69 27 52

Chính trị : 00213 (0) 21 69 29 73

Fax : 00213 (0) 21 69 37 78

E-mail:sqvnalgerie@yahoo.com.vn; vnemb.dz@mofa.gov.vn

Website : http://www.vietnamembassy-algerie.org/

Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri:

Tham tán Thương mại: Nguyễn Văn Mùi

Email:secomvnalger@yahoo.fr; dz@moit.gov.vn; vanmui@hotmail.com

Tel: +213 21 60 11 89;            Fax: +213 21 60 11 81

Mobile: +213 773 27 01 35    

Địa chỉ: 14, rue G les Crêtes, 16 035 Hydra, Alger, Algérie

2. Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc

Địa chỉ : Số 27 Phố Mezzouda, Souissi – Rabat, Vương quốc Ma rốc

Điện thoại :

- Văn phòng : (00 212) 537 65 92 56

- Bộ phận Chính trị-kinh tế-văn hóa : (00 212) 537 65 92 10

- Bộ phận Lãnh sự, Bảo hộ công dân : (00 212) 537 65 92 56

Trực ngoài giờ : (00 212) 661 22 88 41

Fax : (00 212) 537 65 92 10

Email : vnambassade@yahoo.com.vn

Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc:

Tham tán Thương mại: Phạm Ngọc Cảnh

Email:ma@moit.gov.vn

Tel: +212 05 22 47 37 23;       Fax: +212 05 22 27 07 24

Mobile : +212 0676594914

Địa chỉ: 240 Boulevard Zerktouni, 5è étage, Casablanca - Maroc

3. Đại sư quán nước CHXHCN Việt Nam tại CH Ả rập Ai Cập

1. Địa chỉ Văn phòng: Villa 47, Ahmed Heshmat street, Zamalek - Cairo, Egypt.

2. Điện thoại bàn:

- Văn phòng: 00-202-27364326/ 327

- Phòng Lãnh sự: 00-202-27364329

- Điện thoại ĐSQ (ngoài giờ): 00-202-273661082.

3. Fax: 00-202-27366091

4. Email:vnembcairoeg@yahoo.com.vn và vnemb.eg@mofa.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập

Tham tán Thương mại – Phạm Thế Cường

Email:eg@moit.gov.vn

Tel: +202 33366598;               Tel/Fax: +202 37485721

Mobile: +20 1095 681 709                           

Địa chỉ: Ground floor 23 Mohamed El Ghazali, Dokki, Cairo, Egypt

4. Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi (kiêm nhiệm Tuy-ni-di)

Địa chỉ: Al-Hadba Al-Khadra, Tripoli, Li-bi.

ĐT: 00 218 21 4901456

Fax: 00218 21 4901456 or 00 218 21 4901499

Email:dsqvnlib@gmail.com

Nguồn: vietnamexport.com