(VINANET)  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Bồ Đào Nha từ năm 2009 đến nay luôn đạt mức tăng trưởng dương, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2013, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này thu về 245 triệu USD, tăng 41,37% so với cùng kỳ năm 2012.

Số liệu của TCHQ xuất khẩu sang Bồ Đào Nha giai đoạn 2009-2013.ĐVT: triệu USD

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

Kim ngạch

93,17

94,73

153,03

173,34

245,04

% tăng trưởng

 

1,67

61,54

13,27

41,37

Tính đến hết tháng 11 năm 2014, xuất khẩu sang Bồ Đào Nha đạt 245,9 triệu USD, tăng 8,41% so với cùng kỳ năm ngoái, hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là điện thoại và linh kiện, hải sản, cà phê, gỗ, sản phẩm gỗ, giày dép, máy vi tính và linh kiện.

Nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đứng đầu về kim ngạch, với hơn 111,67 triệu  USD trong 11 tháng, chiếm 45,41% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Bồ Đào Nha, tăng 11,23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng thứ hai là hàng thủy sản, chiếm 20,49% kim ngạch xuất khẩu, với 50,38 triệu USD, tăng 21,02% so cùng kỳ. Tiếp đến nhóm hàng máy vi tính, điện tử với 30,25 triệu USD, chiếm 12,3% tổng kim ngạch, tăng 18,19 % so với cùng kỳ.

Trong 11 tháng năm nay, tất cả các mặt hàng xuất khẩu sang Bồ Đào Nha đều đạt mức tăng trưởng dương về kim ngạch so với 11 tháng năm 2013; trong đó các nhóm hàng tăng trưởng cao như: giày dép (+48,54%), cà phê (+27,74%), thủy sản (+21,02%).   

Khi xuất khẩu hàng hóa sang Bồ Đào Nha, ngoài những quy định bắt buộc về bao gói và nhãn mác của EU, Bồ Đào Nha vẫn có một số quy định riêng như:

-       Bao gói và nhãn mác hàng hóa tiêu thụ trên thị trường Bồ Đào Nha phải được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha. Nhà nhập khẩu Việt Nam khi xuất hàng sang thị trường này, cần tham khảo những thông tin từ đối tác nhập khẩu ở Bồ Đào Nha để nắm những quy định thay đổi đối với bao gói và nhãn mác.

-       Thùng hàng phía ngoài cần có thông tin về trọng lượng, tên, ký hiệu của người nhận hàng, ký hiệu của càng, nước đến, và số thứ tự thùng hàng (giống như ghi trên phiếu đóng gói)

-        Ký hiệu trên các bao hàng phải phù hợp với ký hiệu ghi trên vận đơn, hóa đơn thương mại và giấy xuất xứ của hàng hàng hóa

-       Tên nước xuất xứ phải được thể hiện ở tất cả các lô hàng nhập khẩu vào Bồ Đào Nha

-       Đối với một số những sản phẩm như bơ thực vật, dược phẩm, thực phẩm, hàng dệt, phân bón,.. còn cần tuân theo những quy định đặc biệt, doanh nghiệp nên tìm hiểu kĩ trước khi xuất hàng sang Bồ Đào Nha.

Số liệu của TCHQ về xuất khẩu sang Bồ Đào Nha 11 tháng năm 2014. ĐVT: USD

Mặt hàng

 11T/2014 

 11T/2013

11T/2014 so cùng kỳ(%) 

Tổng kim ngạch

       245.900.756

       226.819.335

+8,41

Điện thoại các loại và linh kiện

        111.669.199

        100.397.730

+11,23

Hàng thuỷ sản

          50.377.401

          41.626.051

+21,02

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

          30.250.775

          25.594.150

+18,19

Cà phê

          25.663.681

          20.091.252

+27,74

Gỗ và sản phẩm gỗ

            1.873.080

            1.709.593

+9,56

Giày dép

            1.549.104

            1.042.852

+48,54

Thủy Chung

Nguồn: Vinanet