(VINANET) – Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho thấy, trong 11 tháng 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Myanmar với tốc độ tăng trưởng dương, tăng 55,06% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 312,4 triệu USD.

Việt Nam xuất khẩu sang Myanmar các mặt hàng như sản phẩm từ sắt thép, máy móc thiết bị, sắt thép, kim loại, sản phẩm từ chất dẻo…trong số các hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này thì sản phẩm từ sắt thép đạt kim ngạch cao nhất, chiếm 16,6% tổng kim ngạch, đạt 53 triệu USD, tăng 34%. Đứng thứ hai là hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, đạt 28 triệu USD, tăng 67,48%; kế đến là hàng sắt thép đạt 22,7 triệu USD, tăng 114,92%...

Nhìn chung, tốc độ xuất khẩu các hàng hóa  của Việt Nam sang thị trường Myanmar trong 11 tháng 2014 đều có tốc độ tăng trưởng dương, số hàng hóa này chiếm tới 75% và mặt hàng kim loại thường và sản phẩm tăng mạnh nhất, tăng 127,63% mặc dù kim ngạch chỉ đạt 19,7 triệu USD.

Đáng chú ý, trong thời gian xuất khẩu sang thị trường Myanmar có thêm các mặt hàng như: Clanke và xi măng, sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Myanmar 11 tháng 2014 – ĐVT: %

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ của TCHQ)

NG.Hương

Nguồn: Vinanet