(VINANET) – Ngược với đà giảm xuất khẩu than đá từ tháng 11, tháng cuối năm 2014 xuất khẩu than đá đã tăng trở lại, tăng 60,5% về lượng và tăng 62,5% về trị giá so với tháng 11, tương đương với 616,2 nghìn tấn, trị giá 54,5 triệu USD, nâng lượng than đá xuất khẩu năm 2014 lên 7,2 triệu tấn, trị giá 556,4 triệu USD, tuy nhiên so với năm 2013 lại giảm cả về lượng và trị giá, giảm lần lượt 43,25% và giảm 39,25%.

Kết thúc năm 2014, Trung Quốc tiếp tục là thị trường chính xuất khẩu than đá của Việt Nam, chiếm 56,8% thị phần, tương đương với 4,1 triệu tấn, trị giá 244 triệu USD,  tuy nhiên tốc độ xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc so với năm 2013 lại giảm, giảm 58,05% về lượng và giảm 58,15% về trị giá.

Thị trường xuất khẩu lớn thứ hai là Hàn Quốc, đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 92,4 triệu USD, tăng 23,72% về lượng và tăng 12,36% về trị giá; kế đến là Nhật Bản với 877,4 nghìn tấn, trị giá 109 triệu USD, giảm 29,59% về lượng và giảm 32,1% về trị giá….

Đáng chú ý, thị trường xuất khẩu than đá năm 2014 thiếu vắng thị trường Oxtraylia.

Nhìn chung, năm 2014, tốc độ xuất khẩu than đá  sang các thị trường đều giảm, số thị trường có tốc độ tăng trưởng âm chiếm tới 56% và xuất khẩu sang thị trường Malaixia giảm mạnh nhất, giảm 81,03% về lượng và giảm 82% về trị giá.

Đặc biệt, tốc độ xuất khẩu than đá sang thị trường Indonesia, tuy chỉ đạt 151,6 nghìn tấn, trị giá 12,3 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng vượt trội, tăng 402,19% về lượng và tăng 198,41% về trị giá so với năm 2013.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu than đá năm 2014 – ĐVT: %

(Nguồn số liệu: thống kê sơ bộ TCHQ)

NG.Hương

Nguồn: Vinanet