Theo Bộ NN&PTNT, giá trị XK thủy sản tháng 2 ước đạt 335 triệu USD, nâng giá trị XK 2 tháng đầu năm đạt 919 triệu USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường NK hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 26,67% tổng giá trị XK. Trong tháng 1, XK thủy sản sang thị trường này đạt 155,6 triệu USD, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2013.

XK sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc cũng tăng trưởng đáng kể với mức  tăng tương ứng đạt 17,85%, 29,27% và 31,45%. XK sụt giảm ở các thị trường  như  Trung  Quốc (giảm 37,79%) và Thái Lan (giảm 7%).

Cũng theo Bộ NN&PTNT, giá trị NK mặt hàng thủy sản tháng 2 ước đạt 75 triệu USD, đưa kim ngạch NK 2 tháng đầu năm đạt 175 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2013. Hai thị trường NK chính là Ấn Độ (chiếm 47,9%) và Đài Loan (chiếm 6%).

Nguồn: Báo Hải quan