Xuất khẩu thủy sản trong tháng đầu năm 2014 đạt 583,59 triệu USD, giảm 11,9% so với tháng 12/2013 và tăng tới 22,2% so với tháng 01/2013.

Trong đó xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 48 triệu USD, tăng 30,9% so với tháng 01/2013, giảm 27,53% so với tháng 12/2013, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ 4 của Việt Nam sau Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Việt Nam cũng là nước cung cấp thủy sản lớn thứ ba tại thị trường Hàn Quốc. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu sang Hàn Quốc gồm có tôm, mực, bạch tuộc, cá…

Đối với thị trường Hàn Quốc, các quy định chặt chẽ về kiểm dịch động thực vật của Hàn Quốc vẫn là rào cản lớn đối với hàng nông lâm thủy hải sản của Việt Nam. Cụ thể như các yêu cầu về nuôi trồng, kiểm tra chứng nhận và các biện pháp xử lý tại chỗ; thủ tục đánh giá rủi ro cũng được thực hiện quá dài hay tiến hành kiểm tra ethoxyquin trong tôm nhập khẩu từ Việt Nam với mức giới hạn để kiểm tra là 0,01 ppm bằng với mức của Nhật Bản đang áp dụng. Theo các chuyên gia, để xuất khẩu bền vững vào thị trường Hàn Quốc, các doanh nghiệp và người nuôi trồng cần bắt tay nhau, xây dựng qui trình sản xuất tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng hàng xuất khẩu theo đúng qui định của Hàn Quốc

 (Tham khảo các quy định của Hàn Quốc đối với mặt hàng thủy sản

1.      Chỉ tiêu và mức giới hạn tối đa cho phép đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc

2.      Bổ sung chỉ tiêu và mức giới hạn tối đa cho phép đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc

3.      Danh mục các bệnh phải kiểm dịch đối với thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc.

4.      Quy định về Phụ gia thực phẩm của Hàn Quốc (Food Additives Code 2012).

5.      Luật Thực phẩm của Hàn Quốc (Food Code 2012).

Nguồn: Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và thủy sản)

Theo dự báo của VASEP, năm 2014, kim ngạch xuất khẩu thủy sản có thể đạt 6,9 tỉ USD. Trong đó, tôm và cá tra vẫn là hai mặt hàng xuất khẩu chính.

Nguồn: Thị trường nước ngoài