Theo Cục XNK (Bộ Công Thương), Hoa Kỳ hiện là thị trường NK lớn nhất của thủy sản Việt Nam, chiếm khoảng 22% thị phần.

Hoa Kỳ dẫn đầu NK thủy sản Việt Nam ở 4 mặt hàng là tôm, cá tra, cá ngừ và cua ghẹ. Trong năm 2014, thị trường Hoa Kỳ có những dấu hiệu tích cực. Bằng chứng là, xét trên toàn cảnh XK thủy sản Việt Nam dịp đầu năm thì hầu hết các mặt hàng XK đều giảm (trừ mặt hàng tôm). Tuy nhiên, ở thị trường Hoa Kỳ các mặt hàng chính XK đều tăng, trong đó có tôm và cá tra (hai mặt hàng chiếm 80% trong tổng kim ngạch XK thủy sản) có mức tăng trưởng mạnh (tôm tăng 163%, cá tra tăng 44,6%).

Trong 3 thị trường chính của thủy sản Việt Nam là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản thì thị trường Hoa Kỳ có mức tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2013 và đầu năm 2014 (tăng 27,4% trong năm 2013 và 87,8% trong tháng 1-2014), góp phần quan trọng trong thành tích của XK thủy sản Việt Nam (năm 2013 tăng 9,6% và trong tháng 1-2014 tăng 19,9%).

Động lực chính của sự tăng trưởng này chủ yếu là do mức tăng trưởng mạnh của mặt hàng tôm và sự hồi phục của nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2013 và năm 2014. Tuy nhiên, theo Cục XNK, đây cũng là thị trường phức tạp và khó khăn nhất về các tranh chấp đối với hai mặt hàng chủ lực của thủy sản XK Việt Nam là tôm và cá tra.

Nguồn: Hải quan Online