Xuất khẩu tôm Ấn Độ sang Mỹ tăng mạnh trong tháng 11/2014 với 9.597 tấn, tăng 20% so với 7.954 tấn cùng kỳ năm 2013. Tính đến tháng 11/2014, Ấn Độ là nhà cung cấp tôm lớn nhất cho Mỹ với khối lượng xuất khẩu tăng 16%.

Ecuador, nước cung cấp tôm lớn thứ 3 cho Mỹ cũng tăng mạnh XK sang thị trường này với mức tăng 70%. Indonesia, đứng thứ hai cũng tăng 28% về XK tôm sang Mỹ trong tháng 11/2014.

11 tháng đầu năm 2014, NK tôm vào Mỹ tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, NK từ Ấn Độ đạt 99.565 tấn, từ Indonesia: 94.523 tấn và từ Ecuador: 85.257 tấn.

Trong thời gian này, Việt Nam XK 68.715 tấn tôm sang Mỹ trong khi Thái Lan XK 56.512 tấn và Trung Quốc: 30.134 tấn.

Khối lượng NK tôm thịt nước ấm vào Mỹ tăng mạnh trong 11 tháng đầu năm 2014 với mức 16%.

Nguồn: www.vasep.com.vn