Xuất khẩu tôm chân trắng Ấn Độ trong năm tài khóa vừa qua tăng 92% so với 1 năm trước đó. Xuất khẩu tôm chân trắng tăng từ 91.171 tấn tới 175.071 tấn. Khối lượng tôm sú giảm 44% xuống còn 34.133 tấn.

Về giá trị, XK tôm chân trắng tăng 173% và đạt 3,2 tỷ USD trong năm tài khóa 2013 -14.

Năm nay sản lượng tôm nuôi của Ấn Độ đạt khoảng 375.000 tấn, trong đó, khối lượng tôm chế biến XK đạt 250.000 tấn, tăng so với 175.000 tấn của 1 năm trước đó.

Tôm chân trắng dẫn đầu về sản lượng trong sản xuất tôm của Ấn Độ cũng như dẫn đầu về giá trị XK thủy sản của nước này dư kiến đạt 6 tỷ USD. Ấn Độ đặt mục tiêu đạt 10 tỷ USD vào năm 2020.