Sản lượng tôm chân trắng tăng tại Andhra Pradesh và nhiều bang khác ở Ấn Độ đã giúp XK thủy sản của nước này tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm tài khóa này. XK tôm chân trắng của Ấn Độ tăng gấp đôi về khối lượng so với cùng kỳ năm trước, từ 69.000 tấn lên 134.000 tấn.

Xét về giá trị, XK tôm chân trắng mang lại cho Ấn Độ nguồn thu tăng vọt, tăng 173%, từ 540 triệu USD lên 1,47 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm tài khóa sẽ kết thúc vào tháng 3/2014. XK sang Mỹ chiếm trên 50% tổng giá trị XK tôm chân trắng của Ấn Độ, Đông Nam Á chiếm 16%.

Triển vọng từ XK tôm chân trắng và các sản phẩm tôm khác khiến ngành thủy sản của nước này hi vọng có thể thu về 4,33 tỷ USD trong năm tài khóa này.

Tôm chân trắng đang được nuôi rộng rãi tại Andhra Pradesh, trung tâm nuôi tôm tại Ấn Độ. Sản lượng tôm chân trắng cũng đạt cao tại các bang khác như Tamil Nadu, Odisha và Tây Bengal cũng như Gujarat. Hoạt động nuôi tôm chủ yếu là do người nuôi tự mở rộng.

Nhu cầu lớn từ Mỹ và Đông Nam Á cùng với giá tăng và nhiều trại nuôi tôm ở một số nước sản xuất chính bị dịch bệnh đã đẩy mạnh phong trào nuôi tôm chân trắng tại bờ Đông Ấn Độ.

Theo Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu Thủy sản Ấn Độ (MPEDA), tôm đông lạnh chiếm 1/3 khối lượng XK thủy sản của nước này trong khi giá trị chiếm tới 65%. XK tôm trong 9 tháng đầu năm đạt 229.000 tấn, trị giá 2,396 tỷ USD, tăng 27,5% về khối lượng và giá trị tăng 70,5%. Cũng theo MPEDA, 9 tháng đầu năm tài khóa 2013-2014, Ấn Độ XK 692.000 tấn thủy sản.

Nguồn:Vasep