Hàn Quốc hiện là thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ 5 của Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản, EU và Trung Quốc. Trong 5 năm qua, NK tôm Việt Nam vào Hàn Quốc duy trì sức tăng trưởng khả quan. Năm 2014, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước cung cấp tôm lớn nhất cho thị trường này

Tôm được xếp vào nhóm hàng hóa nhạy cảm cao nên Hàn Quốc áp dụng mức thuế lên tới 20% cho các sản phẩm tôm NK vào nước này. Trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Hàn Quốc (FTA Việt Nam – Hàn Quốc) vừa kết thúc đàm phán vào cuối năm 2014, đối với thuế, hai bên tập trung đàm phán đối với Danh mục Nhạy cảm và Nhạy cảm cao chưa cam kết xóa bỏ hoặc cam kết cắt giảm thuế quan một phần trong khuôn khổ Hiệp định Tự do Thương mại Hàn Quốc – ASEAN (AKFTA) nhằm đạt được mức độ tự do hóa cao hơn mặt bằng cam kết trong AKFTA, các mặt hàng thuộc danh mục cắt giảm thuế AKFTA không thuộc phạm vi đàm phán.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong giai đoạn 2001-206, kim ngạch trao đổi thương mại Việt Nam – Hàn Quốc tăng trung bình 14,9%/năm trong khi đó giai đoạn 2007-2012 mức tăng là 29,1%. XK thủy sản của Việt Nam sang Hàn Quốc cũng tăng đáng kể. Năm 2010, XK thủy sản Việt Nam sang Hàn Quốc chỉ đạt 386,1 triệu nhưng đã tăng tới trên 662,8 triệu USD vào năm 2014.

Tôm là mặt hàng có giá trị cao nhất trong nhóm hàng thủy sản XK sang Hàn Quốc, chiếm 48% tổng giá trị XK thủy sản Việt Nam sang thị trường này.

Hàn Quốc hiện là thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ 5 của Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản, EU và Trung Quốc. Trong 5 năm qua, NK tôm Việt Nam vào Hàn Quốc duy trì sức tăng trưởng khả quan. Năm 2014, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước cung cấp tôm lớn nhất cho thị trường này.

Tôm Việt Nam chiếm tới 44% thị phần tại Hàn Quốc trong năm 2014. Trung Quốc đứng thứ 2 về cung cấp tôm cho Hàn Quốc với 22%, Thái Lan đứng thứ 3 với tỷ trọng 7%.

Theo thống kê của Trung tâm Thương mại thế giới (ITC), giá trung bình tôm Việt Nam NK vào Hàn Quốc năm 2014 cao hơn so với giá tôm của một số nước cung cấp khác. Thống kê ITC cho thấy, năm vừa qua, giá trung bình tôm NK vào Hàn Quốc là 9 USD/kg trong khi giá tôm Việt Nam NK vào thị trường này là 10,4 USD/kg, từ Ecuador: 9,77 USD/kg và từ Ấn Độ: 7,34 USD/kg.

Triển vọng ký kết FTA Việt Nam – Hàn Quốc với cam kết về cắt giảm thuế cho các nông sản chủ lực của Việt Nam XK sang Hàn Quốc bao gồm các sản phẩm tôm sẽ tạo lợi thế cạnh tranh lớn hơn về giá bán cho các nhà cung cấp tôm Việt Nam. Theo đó, Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ là thị trường tiêu thụ quan trọng cho chế biến và XK tôm Việt Nam trong năm nay và các năm tới.

Nhập khẩu tôm vào Hàn Quốc, 2010 – 2014 (tấn)

Xuất xứ

2010

2011

2012

2013

2014

2014/2013

TG

66.934

77.450

72.472

60.833

62.878

3,4

Việt Nam

18.041

19.118

18.795

20.381

27.791

36,4

Trung Quốc

25.738

34.093

31.425

21.208

13.936

-34,3

Thái Lan

10.381

10296

10.434

5.626

4.424

-21,4

Ecuador

15

1113

3.478

3.914

4.251

8,6

Malaysia

8.361

8.764

4.998

4.059

4.026

-0,8

Ấn Độ

29

52

361

2.519

2.964

17,7

Argentina

0

124

177

331

1.041

214,5

Indonesia

305

557

406

384

869

126,3

Philippines

129

227

66

426

696

63,4

A rập Xê ut

2.064

1245

669

280

448

60,0

 

Nhập khẩu tôm vào Hàn Quốc, 2010 – 2014 (nghìn USD)

Xuất xứ

2010

2011

2012

2013

2014

2014/2013 (%)

TG

323.221

412.694

428.321

437.618

566.781

29,5

Việt Nam

117.419

152.703

163.974

181.705

290.244

59,7

Trung Quốc

74.488

99.409

110.346

96.824

69.580

-28,1

Thái Lan

62.908

77.308

79.272

51.978

56.165

8,1

Ecuador

119

8179

23.742

32.920

41.564

26,3

Malaysia

40.605

47.225

28.120

29.439

36.784

24,9

Ấn Độ

246

558

1.920

20.836

21.765

4,5

Philippines

1.654

3251

854

5.692

10.416

83,0

Argentina

0

945

1.350

2.405

9.060

276,7

Indonesia

2.474

3126

3.640

3.023

8.687

187,4

Peru

0

0

109

1.613

3.424

112,3

Nguồn: vasep.com.vn