Theo Bộ NN&PTNT, ước tính khối lượng XK cao su tháng 2 đạt 38 nghìn tấn với giá trị 80 triệu USD, nâng tổng lượng cao su XK 2 tháng đầu năm đạt 104 nghìn tấn với giá trị đạt 215 triệu USD, giảm 25,4% về khối lượng và giảm 43,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Giá cao su XK bình quân tháng 1 năm 2014 đạt 2.069 USD/tấn, giảm 23,9% so với cùng kỳ năm 2013. Mặc dù Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013.

Cụ thể, Trung Quốc giảm 49,3% về khối lượng và giảm 61,3% về giá trị; Malaysia giảm 37,85% về khối lượng và giảm 53,39% về giá trị; Ấn Độ giảm 23,64% về khối lượng và giảm 41,34% về giá trị.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 2, ước khối lượng NK cao su đạt 19 nghìn tấn với giá trị đạt 43 triệu USD, đưa khối lượng NK mặt hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 43 nghìn tấn, giá trị NK đạt 92 triệu USD, giảm 12,2% về lượng và giảm 24,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Thị trường NK cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 20,4%), Campuchia (14,3%) và Nhật Bản (12,3%).

Nguồn: Báo Hải quan