Theo Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp và Môi trường Tây Ban Nha (Magrama), trong năm 2013, xuất khẩu thủy sản nước này giảm 4,53% và nhập khẩu giảm 1,28% so với năm 2012.

Trong đó, khối lượng xuất khẩu giảm từ 1.004.698 tấn năm 2012 xuống còn 959.203 trong năm 2013. Trong khi, nhập khẩu thủy sản giảm từ 1.494.424 xuống còn 1.475.236 tấn.

Tây Ban Nha chủ yếu nhập khẩu từ các nước thứ 3 và xuất khẩu sang các nước EU, chiếm 2/3 doanh thu ngành thủy sản Tây Ban Nha.

Năm 2013, các nước EU cung cấp cho ngành thủy sản Tây Ban Nha 411.568 tấn thủy sản và nhập khẩu 600.000 tấn thủy sản từ Tây Ban Nha.

Còn các nước thứ 3 bán hơn 1 triệu tấn thủy sản sang Tây Ban Nha trong khi chỉ nhập 339.245 tấn thủy sản từ nước này.

Giá trị xuất khẩu của Tây Ban Nha đạt gần 3 tỷ euro và giá trị nhập khẩu đạt 4,8 tỷ USD.

MAGRAMA cho biết giá trị xuất khẩu các nhóm sản phẩm, cả thủy sản đông lạnh và đồ hộp đều giảm lần lượt 8% và 5%.

Nguồn: Vietfish