Theo số liệu thống kê vừa công bố của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 6-2014 đạt gần 140,71 tỷ USD, tăng 13,1% tương ứng tăng hơn 16,34 tỷ USD so với tháng 6 tháng đầu năm 2013.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho biết, trong kỳ 2 tháng 6 năm 2014 (từ 16 đến 30-6) đạt hơn 13,01 tỷ USD, tăng 10,7% tương ứng tăng gần 1,26 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6-2014. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch gần 7,51 tỷ USD, tăng 8,8% tương ứng tăng 607 triệu USD so với nửa đầu tháng 6-2014.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 6-2014 đạt hơn 82,72 tỷ USD, tăng 14,0% tương ứng tăng hơn 10,15 tỷ USD so với 6 tháng đầu năm 2013 và chiếm 58,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 6-2014 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 89 triệu USD, tuy nhiên cán cân thương mại của cả tháng 6-2014 vẫn thâm hụt 52 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 6-2014 thặng dư gần 1,51 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 6-2014 đạt 446 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 6-2014 lên gần 4,72 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6-2014 đạt hơn 6,55 tỷ USD, tăng 13,3% (tương ứng tăng 769 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 6-2014.

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng mạnh trong nửa cuối tháng 6-2014 như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 160 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 101 triệu USD; hàng dệt may tăng 88 triệu USD; hàng thủy sản tăng 88 triệu USD; sắt thép các loại tăng 43 triệu USD; gạo tăng 33 triệu USD; ....

Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: dầu thô giảm 138 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 19 triệu USD; ....

Như vậy, tính đến hết ngày 30-6-2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam gần 71,11 tỷ USD, tăng 15,3% tương ứng tăng hơn 9,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 6-2014 đạt gần 3,98 tỷ USD, tăng 13,9% tương ứng tăng 487 triệu USD so với kỳ 1 tháng 6-2014, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2014 của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 43,72 tỷ USD, tăng 17,1% tương ứng tăng gần hơn 6,38 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6-2014 đạt hơn 6,46 tỷ USD, tăng 8,2% (tương ứng tăng 489 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 6-2014.

Các nhóm hàng hóa nhập khẩu có kim ngạch tăng trong nửa cuối tháng 6-2014 như: sắt thép các loại tăng 98 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 86 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 72 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 68 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 35 triệu USD; phân bón các loại tăng 27 triệu USD;...

Bên cạnh đó một số nhóm hàng hóa nhập khẩu có kim ngạch giảm như: thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 78 triệu USD; khí đốt hóa lỏng giảm 28 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 20 triệu USD; ...

Như vậy, tính đến hết ngày 30-6-2014, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 69,60 tỷ USD, tăng 11% (tương ứng tăng hơn 6,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 3,53 tỷ USD, tăng 3,5% tương ứng tăng 120 triệu USD so với kỳ 1 tháng 6-2014, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 6-2014 đạt gần 39 tỷ USD, tăng 10,7% tương ứng tăng hơn 3,77 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 56,0% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Nguồn: Báo Hải quan