Trong hai tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 19 tỷ USD, tăng gần 24%; xuất siêu đạt hơn 1,67 tỷ USD; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều ngành công nghiệp có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước như khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên, hàng may sẵn. Tuy nhiên, nhiều ngành hàng như phân bón, sắt, thép, linh kiện điện tử... có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước và lượng hàng tồn kho tăng cao.

Còn về nhập khẩu, tháng Hai ước đạt 6,6 tỷ USD, giảm 38,3% so với tháng trước, tính chung hai tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 17,3 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Từ kết quả trên thì qua hai tháng đầu năm, Việt Nam ước xuất siêu 1,676 tỷ USD, bằng 8,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, sau khi xuất siêu khoảng 200 triệu USD vào tháng Một thì đây là tháng thứ hai liên tiếp Việt Nam xuất siêu.

Mặc dù đóng góp chính của xuất siêu thời gian qua là nhờ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, (khi hai tháng xuất siêu tới 2,97 tỷ USD và ngược lại khối doanh ngiệp nội nhập siêu 1,29 tỷ USD) nhưng đây là dấu hiệu tốt, sau khi kinh tế hồi phục, khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước sẽ giảm nhập siêu và tiến tới cân bằng cán cân thương mại./.