Lũy kế từ đầu năm đến hến 15/2, cả nước xuất siêu hơn 288 triệu USD.

Tổng cục Hải quan công bố thống kê sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 2/2015 (từ 1/2 đến 15/2).

Theo Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 2 Việt Nam đã xuất siêu hơn 637 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến hến 15/2, cả nước xuất siêu hơn 288 triệu USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu 15 ngày đầu tháng 2 đạt 7,34 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 20,72 tỷ USD. Mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nửa đầu tháng 2 là điện thoại các loại và linh kiện với 1,3 tỷ USD, sau đó là hàng dệt, may với 1,18 tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 2 đạt 6,7 tỷ USD, góp phần nâng tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu từ đầu năm đến hết 15/2 lên 20,43 tỷ USD. Nhóm hàng duy nhất có giá trị kim ngạch nhập khẩu vượt 1 tỷ USD trong nửa đầu tháng 2 là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với 1,37 tỷ USD.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 15 ngày đầu tháng 2 đã xuất siêu hơn 739 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu của khối FDI trong nửa đầu tháng 2 đạt 4,89 tỷ USD, chiếm 66,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Các doanh nghiệp FDI nhập khẩu 4,15 tỷ USD trong nửa đầu tháng 2, chiếm 62% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu cả nước kỳ 1 tháng 2/2015.

Nguồn DVO/TCHQ